مهرآفرین در میان بانوان صنعتگر

مهرآفرین در میان بانوان صنعتگر | 0 Comments | چهارشنبه ۱۴,اردیبهشت,۱۳۹۰ | 440 times

دومین همایش زنان صنعتگر و بازرگان روز 4 اردیبهشت در مرکز همایش های صدا سیما برگزار شد. موسسه مهرافرین نیز در این همایش به بانوان صنعتگر ایرانی معرفی شد. مدیر عامل مهرآفرین ضمن حضور در مراسم و اهدای جوایز زنان صنعتگر، در بخش هایی از برنامه به معرفی موسسه پرداخت و هدف از تاسیس و همچنین برنامه های آتی آن را تشریح کرد. در پایان این برنامه نیز تعدادی از بانوان صنعتگر به عضویت مهرآفرین درآمدند.

  • صنعتگر
  • بانوان

    Comments

    Read More

    What Do You Think?