تعداد مددجویان مهرآفرین

مجموع خانواده های تحت پوشش مهرآفرین

4192

خانوار که جمعیتی بالغ بر

16000

نفر را تشکیل می دهند.

که از این تعداد 1799 خانواده و جمعیتی بالغ بر 6400 نفر بهبود یافته و از چرخه حمایت خارج شده اند.
در مقابل می توانید پراکندگی مددجویان مهرآفرین را در شهر های مختلف مشاهده نمایید.
 • 1077 خانواده ساکن تهران - بد سرپرست
 • 622 خانواده ساکن تهران - مادران و کودکان بی خانمان
 • 545 کرمانشاه (سر پل ذهاب)
 • 312 خانواده ساکن مشهد
 • 202 خانواده ساکن کرج
 • 184 خانواده ساکن کرمان
 • 170 خانواده ساکن تهران-کودکان کار و خیابان
 • 166 خانواده ساکن سربند-(توابع استان مرکزی)
 • 133 خانواده ساکن سیرجان
 • 117 خانواده ساکن کتیج
 • 113 خانواده ساکن ورامین
 • 109 خانواده ساکن حصار
 • 107 خانواده ساکن بندر عباس
 • 94 خانواده ساکن زاهدان
 • 67 خانواده ساکن نیشابور
 • 63 خانواده ساکن اراک
 • 63 خانواده ساکن سنندج
 • 25 خانواده ساکن زنجان
 • 11 خانواده ساکن یاسوج
 • 8 خانواده ساکن بندرانزلی
 • 4 خانواده ساکن ایلام

کانون نخبگان مهرآفرین

پژوهش و تحقیق پیرامون آسیب های اجتماعی:آخرین پژوهش طراحی نماد ملی حمایت از کودک در ایران

توانمندسازی و مداخله محله محوری در سکونتگاه های غیر رسمی البرز و شهریار

کانون جوانان مهرافرین جهت حمایت از کودکان کار و خیابان

طرح حمایت از مادران و کودکان کارتن خواب و زنان باردار

تحویل بسته ارزاق در تهران و شهرستانهای تحت حمایت

کمک هزینه زندگی به خانواده های بی بضاعت

هزینه های درمان بیماری های مددجویان تحت پوشش

کمک هزینه اجاره مسکن جهت خانواده های بی سرپناه

انجام خدمات مشاوره برای خانواده های تحت پوشش به صورت انفرادی و گروهی

تخصیص کمک هزینه تحصیلی به دانش آموز و دانشجویان تحت پوشش، در آغاز هر سال تحصیلی

سایر هزینه های متفرقه مانند هزینه های اداری و هزینه های مربوط به برگزاری جشنها

خرید پوشاک و البسه برای فرزندان مددجویان تحت پوشش

پرداخت وام بدون بهره و با اقساط بسیار کم به خانواده های تحت پوشش

آموزش مددجویان و برگزاری تورهای تفریحی آموزشی

نشر و انتشارات ( 3 ماهنامه )

توانمندسازی و کاریابی مددجویان