تعداد مددجویان مهرآفرین

مجموع خانواده های تحت پوشش مهرآفرین

4705

خانوار که جمعیتی بالغ بر

17395

نفر را تشکیل می دهند.

که از این تعداد 2018 خانواده و جمعیتی بالغ بر 7653 نفر بهبود یافته و از چرخه حمایت خارج شده اند.
در مقابل می توانید پراکندگی مددجویان مهرآفرین را در شهر های مختلف مشاهده نمایید.
 • 1112 خانواده ساکن تهران - بد سرپرست
 • 772 خانواده ساکن تهران - مادران و کودکان بی خانمان
 • 565 کرمانشاه (سر پل ذهاب)
 • 394 خانواده ساکن مشهد
 • 253 خانواده ساکن کرج
 • 238 خانواده ساکن کرمان
 • 194 خانواده ساکن تهران-کودکان کار و خیابان
 • 166 خانواده ساکن سربند-(توابع استان مرکزی)
 • 148 خانواده ساکن بندر عباس
 • 133 خانواده ساکن سیرجان
 • 133 خانواده ساکن ورامین
 • 118 خانواده ساکن کتیج
 • 113 خانواده ساکن حصار
 • 98 خانواده ساکن زاهدان
 • 74 خانواده ساکن سنندج
 • 71 خانواده ساکن نیشابور
 • 68 خانواده ساکن اراک
 • 32 خانواده ساکن زنجان
 • 11 خانواده ساکن یاسوج
 • 8 خانواده ساکن بندرانزلی
 • 4 خانواده ساکن ایلام

کانون نخبگان مهرآفرین

پژوهش و تحقیق پیرامون آسیب های اجتماعی:آخرین پژوهش طراحی نماد ملی حمایت از کودک در ایران

توانمندسازی و مداخله محله محوری در سکونتگاه های غیر رسمی البرز و شهریار

کانون جوانان مهرافرین جهت حمایت از کودکان کار و خیابان

طرح حمایت از مادران و کودکان کارتن خواب و زنان باردار

تحویل بسته ارزاق در تهران و شهرستانهای تحت حمایت

کمک هزینه زندگی به خانواده های بی بضاعت

هزینه های درمان بیماری های مددجویان تحت پوشش

کمک هزینه اجاره مسکن جهت خانواده های بی سرپناه

انجام خدمات مشاوره برای خانواده های تحت پوشش به صورت انفرادی و گروهی

تخصیص کمک هزینه تحصیلی به دانش آموز و دانشجویان تحت پوشش، در آغاز هر سال تحصیلی

سایر هزینه های متفرقه مانند هزینه های اداری و هزینه های مربوط به برگزاری جشنها

خرید پوشاک و البسه برای فرزندان مددجویان تحت پوشش

پرداخت وام بدون بهره و با اقساط بسیار کم به خانواده های تحت پوشش

آموزش مددجویان و برگزاری تورهای تفریحی آموزشی

نشر و انتشارات ( 3 ماهنامه )

توانمندسازی و کاریابی مددجویان