تعداد مددجویان مهرآفرین

مجموع خانواده های تحت پوشش مهرآفرین

3251

خانوار که جمعیتی بالغ بر

12500

نفر را تشکیل می دهند.

که از این تعداد 1250 خانواده و جمعیتی بالغ بر 4600 نفر بهبود یافته و از چرخه حمایت خارج شده اند.
در مقابل می توانید پراکندگی مددجویان مهرآفرین را در شهر های مختلف مشاهده نمایید.
 • 1035 خانواده ساکن تهران - بد سرپرست
 • 582 خانواده ساکن تهران - مادران و کودکان بی خانمان
 • 186 خانواده ساکن مشهد
 • 165 خانواده ساکن کرمان
 • 164 خانواده ساکن سربند-(توابع استان مرکزی)
 • 157 خانواده ساکن تهران-کودکان کار و خیابان
 • 150 خانواده ساکن کرج
 • 133 خانواده ساکن سیرجان
 • 117 خانواده ساکن کتیج
 • 98 خانواده ساکن بندر عباس
 • 94 خانواده ساکن زاهدان
 • 86 خانواده ساکن ورامین
 • 80 خانواده ساکن حصار
 • 63 خانواده ساکن سنندج
 • 57 خانواده ساکن اراک
 • 57 خانواده ساکن نیشابور
 • 11 خانواده ساکن یاسوج
 • 7 خانواده ساکن بندرانزلی
 • 5 خانواده ساکن زنجان
 • 4 خانواده ساکن ایلام

کانون نخبگان مهرآفرین

پژوهش و تحقیق پیرامون آسیب های اجتماعی:آخرین پژوهش طراحی نماد ملی حمایت از کودک در ایران

توانمندسازی و مداخله محله محوری در سکونتگاه های غیر رسمی البرز و شهریار

کانون جوانان مهرافرین جهت حمایت از کودکان کار و خیابان

طرح حمایت از مادران و کودکان کارتن خواب و زنان باردار

تحویل بسته ارزاق در تهران و شهرستانهای تحت حمایت

کمک هزینه زندگی به خانواده های بی بضاعت

هزینه های درمان بیماری های مددجویان تحت پوشش

کمک هزینه اجاره مسکن جهت خانواده های بی سرپناه

انجام خدمات مشاوره برای خانواده های تحت پوشش به صورت انفرادی و گروهی

تخصیص کمک هزینه تحصیلی به دانش آموز و دانشجویان تحت پوشش، در آغاز هر سال تحصیلی

سایر هزینه های متفرقه مانند هزینه های اداری و هزینه های مربوط به برگزاری جشنها

خرید پوشاک و البسه برای فرزندان مددجویان تحت پوشش

پرداخت وام بدون بهره و با اقساط بسیار کم به خانواده های تحت پوشش

آموزش مددجویان و برگزاری تورهای تفریحی آموزشی

نشر و انتشارات ( 3 ماهنامه )

توانمندسازی و کاریابی مددجویان