۵ پسر یک خانواده در معرض نارسایی کلیه و کبد

۵ پسر یک خانواده در معرض نارسایی کلیه و کبد

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 6312216 تومان

همین الان کمک می کنم
کمک کنیم قلب رضا به تپیدن ادامه دهد

کمک کنیم قلب رضا به تپیدن ادامه دهد

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 10010000 تومان

همین الان کمک می کنم
کمک به تشخیص بیماری ناشناخته‌ بهاره

کمک به تشخیص بیماری ناشناخته‌ بهاره

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 15000000 تومان

همین الان کمک می کنم
جمجمه امیر علی نیاز به جراحی فوری دارد

جمجمه امیر علی نیاز به جراحی فوری دارد

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 10000000 تومان

همین الان کمک می کنم
قلب این کودکِ ۵ ماهه نیاز به جراحی دارد

قلب این کودکِ ۵ ماهه نیاز به جراحی دارد

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 10010000 تومان

همین الان کمک می کنم
نوجوان ۱۶ ساله در آستانه نابینایی

نوجوان ۱۶ ساله در آستانه نابینایی

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 10023918 تومان

همین الان کمک می کنم
برای تسکین دردهای فاطمه

برای تسکین دردهای فاطمه

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 10000000 تومان

همین الان کمک می کنم
کمک کنیم امیر مهدی روی پایش بایستد و راه برود

کمک کنیم امیر مهدی روی پایش بایستد و راه برود

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 6000000 تومان

همین الان کمک می کنم