سامانه ۱۲۳ برای گزارش کودک آزاری

۱۲۳ شماره ای که میتوان موارد کودک آزاری را به آن گزارش کرد . توسعه و تجهیز ۱۲۳ و اطلاع رسانی گسترده راجع به این خط در پیشگیری از کودک آزاری از مطالبات مردم است

دیدگاه ها

بیشتر بخوانید

نظر شما چیست؟