گرسنگی سهم کودکان نیست

چه خوب است که بخشی از نذورات این ایام را به گرسنگان برسانیم . گرسنگی سهم کودکان نیست

دیدگاه ها

بیشتر بخوانید

نظر شما چیست؟