به مهر شما خوبان ساخت کانکس ها ادامه دارد ....

امروز نوزدهم آذرماه نودو شش - کارگاه در حال ساخت و آماده سازی کانکس های مهرآفرین .
به مهر شما خوبان ساخت کانکس ها ادامه دارد ....


دیدگاه ها

بیشتر بخوانید

نظر شما چیست؟