صحبت های وحشت آور فاطمه کودک ماهشهری

صحبت های وحشت آور فاطمه کودک ماهشهری ؛ نامادری ام با چسب حرارتی دهنم رو بسته بود 
نامادری فاطمه آزاد است !

دیدگاه ها

بیشتر بخوانید

نظر شما چیست؟