کلاس آموزشی با موضوع مقابله و پیشگیری از اعتیاد

کلاس آموزشی با موضوع مقابله و پیشگیری از اعتیاد | 0 دیدگاه | دوشنبه ۲۸,تیر,۱۳۹۵ | 1821 نفر
کلاس آموزشی با موضوع مقابله  و پیشگیری از اعتیاد
کانون جوانان مهرآفرین(حامی کودکان کار و خیابان)با کمک یاوران و مددکاران، کلاس آموزشی با موضوع مقابله و پیشگیری از اعتیاد برگزار کرد.
دراین جلسه به خانواده هایی که با معضل اعتیاد دست به گریبان هستند با زبانی ساده راههای ارتباط سالم با فرد معتاد و همچنین راههای جلوگیری از اعتیاد فرزندان آموزش داده شد.
ضرورت برگزاری چنین کارگاه هایی برای خانواده ها، این واقعیت است که اعتیاد در طی نسل ها منتقل می شود. والدین، تعارضات حل نشده خود را به فرزندان انتقال می دهند و به این ترتیب، چرخه باطل اعتیاد ادامه پیدا می کند.
خانواده درمانی برای مرمت قید و بندهای از هم گسسته خانوادگی، یادگیری مهارت های رفتار با فرد معتاد و چگونگی کمک به ترک اعتیاد، دارای نتایج درمانی زیادی است.
درخاتمه این کارگاه آموزشی به خانواده مددجویان بسته های بهداشتی اهدا شد.

گزارش تصویری

منبع:

دیدگاه ها

بیشتر بخوانید

نظر شما چیست؟