نگذاشتید خاموش بشود!محمد با یاری یاوران مهرآفرین عمل جراحی شد

نگذاشتید خاموش بشود!محمد با یاری یاوران مهرآفرین عمل جراحی شد | 0 دیدگاه | چهارشنبه ۲۷,مرداد,۱۳۹۵ | 1928 نفر
نگذاشتید خاموش بشود!محمد با یاری یاوران مهرآفرین عمل جراحی شد
وقتی به دنیا آمد، صداي گريه هایش خيلي ضعيف بود. پرستاران نگران شده بودند. نوزاد سینه مادر را به دهان نمي گرفت. کم وزن و نحیف بود. مادر چشم هايش از نگراني دو دو مي زد و از پرستاران جواب مي خواست. اما پرستاران بيمارستان امام سجاد(ع) ياسوج جوابي براي دلنگراني هاي مادر محمد نداشتند.
محمد بیمار بود. قادر به دفع طبيعي نبود. يك كليه بيشتر نداشت و از مشكلات قلبي شديد رنج می برد. از همان بدو تولد، محمد را به بيمارستان هاي مختلف شيراز و ياسوج مي بردند تا شايد كسي به آنها خبري از سلامتي بدهد اما هر بار تنها جوابشان تيغ جراحي بود. پيكر نحيف محمد تا كنون پنج بار به زير تيغ جراحان رفته است.
 پدر محمد در يكي از روستاهاي شهرستان بويراحمد كارگري مي كرد. خانه اش اجاره اي بود. سواد و تخصصي نداشت. براي اينكه از پس هزينه هاي جراحي ها و رفت و آمد هاي مكرر خانواده اش به شهر و روستا برآيد سخت كار مي كرد. سرانجام، كمر درد و پادرد در اثر کار زیاد، او را از پا درآورد.
چند سالي از زمين گير شدن پدر محمد مي گذرد. آنها هیچ منبع درآمدی برای زندگی ندارند و از پس هزینه های درمان محمد برنمی آیند. وقتی تحت پوشش مهرآفرین درآمدند، محمد در اثر بيماري شديد قلبي بسیار ضعيف و نحيف شده بود. او حتی نمی توانست به مدرسه برورد. كافي بود چند قدم راه برود تا لبهايش كبود شود و چشمهايش از كاسه بيرون بزند.
خانواده اش حتی قادر به تامين حداقل هاي زندگي خود نيز نبود پس به هیچ وجه از عهده هزینه عمل جراحي قلب پسرك رنجور برنمی آمد. 
سرانجام مهرآفرین به یاری یاورانش، هزینه های بیمارستان و جراحی محمد را تقبل کرد. پسرک در بیمارستان فقیهی شیراز بستری و جراحی شد. هزینه  جراحی قلب محمد توسط خیرین نیکوکار تٲمین شد. اکنون محمد در سلامت کامل به سرمی برد و به زودی مثل سایر همسالانش، به مدرسه خواهد رفت.

دیدگاه ها

بیشتر بخوانید

نظر شما چیست؟