فراخوان اعطای نمایندگی موسسه مهرآفرین

موسسه نیکوکاری مهرآفرین که بنیان خود را بر مبنای مشارکت مردمی در امور نیکوکاری و کارآفرینی اجتماعی بنا نموده‌است، در راستای اجرای ماموریت خود -که همانا پشتیبانی، حمایت و توانمندسازی کودکان بدسرپرست است- در نظر دارد جهت توسعه و بهبود کیفیت خدمات خود در سراسر کشور اقدام به اعطای نمایندگی در شهرهای مشهد، بندرعباس، ایلام، کرج، نیشابور، اراک، اهواز، اصفهان و شیراز نماید. از علاقمندان به فعالیت در امور نیکوکاری و واجدین شرایط دعوت می‌گردد تا با تکمیل فرم زیر در این فراخوان شرکت نمایند‌.