ماجرای چهار روز رها شدن کودک چهار ساله در پارک توسط پدر سه زنه!

علیرضا بیش از چهارشنبه روز در پارک رها شده.داستان علیرضا روایتی تکان دهنده از رها کردن بچه ها توسط والدین معتاد خود است.

دیدگاه ها

بیشتر بخوانید

نظر شما چیست؟