با پرداخت فطریه به نوزادان گرسنه زندگی ببخشیم

با پرداخت فطریه به نوزادان گرسنه زندگی ببخشیم

0 دیدگاه | چهارشنبه ۲۲,فروردین,۱۴۰۳ | 30

        $(document).ready(function() {        function adjustIframeSize() {            var ...

همراه با پژمان جمشیدی کمک های شما را به دست مادران دردمند و بچه های بی پناه می رسانیم.

همراه با پژمان جمشیدی کمک های شما را به دست مادران دردمند و بچه های بی پناه می رسانیم.

0 دیدگاه | شنبه ۱۸,فروردین,۱۴۰۳ | 25

        $(document).ready(function() {        function adjustIframeSize() {            var ...

وقتی با بخشش شما یک زندگی جان می گیرد

وقتی با بخشش شما یک زندگی جان می گیرد

0 دیدگاه | چهارشنبه ۰۸,فروردین,۱۴۰۳ | 41

$(document).ready(function() { function adjustIframeSize() { var screenWid ...

حسابرسی  حساب های مهرآفرین

حسابرسی حساب های مهرآفرین

0 دیدگاه | سه شنبه ۲۹,اسفند,۱۴۰۲ | 59

$(document).ready(function() { function adjustIframeSize() { var screenWid ...

گزارشی سه ماهه پاییز ۱۴۰۲

گزارشی سه ماهه پاییز ۱۴۰۲

0 دیدگاه | یکشنبه ۲۷,اسفند,۱۴۰۲ | 48

$(document).ready(function() { function adjustIframeSize() { var screenWid ...

به مناسبت روز آموزش

به مناسبت روز آموزش

0 دیدگاه | پنجشنبه ۰۵,بهمن,۱۴۰۲ | 179

$(document).ready(function() { function adjustIframeSize() { var screenWid ...

گزارش کمک های حامیان موسسه مربوط به تابستان ۱۴۰۲

گزارش کمک های حامیان موسسه مربوط به تابستان ۱۴۰۲

0 دیدگاه | سه شنبه ۲۶,دی,۱۴۰۲ | 80

$(document).ready(function() { function adjustIframeSize() { var screenWi ...

یلدای مهرآفرینی

یلدای مهرآفرینی

0 دیدگاه | پنجشنبه ۳۰,آذر,۱۴۰۲ | 165

$(document).ready(function() { function adjustIframeSize() { var screenWid ...

گزارش موفقیت و رهایی یک مادر که در چنگال اعتیاد گرفتار بود

گزارش موفقیت و رهایی یک مادر که در چنگال اعتیاد گرفتار بود

0 دیدگاه | شنبه ۱۸,آذر,۱۴۰۲ | 99

.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block; ...

به مناسبت روز داوطلب

به مناسبت روز داوطلب

0 دیدگاه | سه شنبه ۱۴,آذر,۱۴۰۲ | 65

.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block; ...

بمناسبت ۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

بمناسبت ۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

0 دیدگاه | یکشنبه ۰۵,آذر,۱۴۰۲ | 97

.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block; ...

گزارشی از روند مدرسه سازی در مناطق محروم سیستان و بلوچستان

گزارشی از روند مدرسه سازی در مناطق محروم سیستان و بلوچستان

0 دیدگاه | سه شنبه ۱۶,آبان,۱۴۰۲ | 107

.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block; ...