این دختر کوچک روزی پنج بار دیالیز می‌شود

این دختر کوچک روزی پنج بار دیالیز می‌شود

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 202902000 ریال

همین الان کمک می کنم
فلزی دردناک در بدن محمد متین

فلزی دردناک در بدن محمد متین

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 112785440 ریال

همین الان کمک می کنم