قصه تلخ مبینا و النا بعد از زندانی شدن مادر

مبینا و النا بعد از زندانی شدن مادر شش ماه نزد یک زوج معتاد و خطر آفرین نگه داری می شدند. در تکمیل ” لایحه حمایت از کودکان ” وضعیت فرزندان مادرانی که مجبور به تحمل حبس هستند را مورد توجه خاص قراردهیم و حقوق فرزندان شان را ببینیم .

دیدگاه ها

بیشتر بخوانید

نظر شما چیست؟