گزارشی تکان دهنده از گورهای دسته جمعی روستای کوئیک

گزارشی از وضعیت روستای کوئیک به روایت فاطمه دانشور همه در تامین کانکس جهت اسکان موقت هموطنان زلزله زده با اولویت مادران و کودکان مشارکت کنیم .

دیدگاه ها

بیشتر بخوانید

نظر شما چیست؟