تغییر نشان (لوگو) مهرآفرین

تغییر نشان (لوگو) مهرآفرین | 0 دیدگاه | دوشنبه ۲۸,آذر,۱۳۹۰ | 1358 نفر

مهم ترین اصل در استفاده از یک "نشانه" خوب سرعت انتقال مفهوم و مانایی آن در ذهن مخاطب است. استفاده نو از نشانگان می تواند در برقراری ارتباط با مخاطب نقش بسزایی داشته باشد.

واژه ی مهریاد آورنده ی نمادهای بسیاری همچون محبت،خورشید، مهرگیاه، مهرماه، جشن مهرگان و میترا و ... در فرهنگ ایرانی است.

نشان موسسه مهرآفرین تغییر کرد. در نشان جدید موسسه مهرآفرین پناه عصر از نماد گل نیلوفر آبی استفاده شده است. این گل از جمله نمادهای مهم در ایران باستان بوده است. این گل نمادی از محبت و مهرورزی، صلح و دوستی، و نجابت و پاکی است. گل نیلوفر را در زبان فارسی به نام گل آبزاد یا گل زندگی و آفرینش و یا نیلوفر آبی نامیده اند. از آن جا که این گل با آب در ارتباط است نماد آناهیتا یا ایزد آب های روان است. نیلوفر نماد شکفتن معنوی و کمال است، زیرا ریشه هایش در لجن است و با این حال به سمت بالا و آسمان می روید، از آب های تیره خارج می شود و گل هایش زیر نور خورشید و روشنایی آسمان رشد می کنند.

در نشان طراحی شده حرکت فرم های رو به بالا و گنبدی شکل نشانه رشد و تعالی است. معنای ظهور وطلوع در نیم دایره طلایی رنگ آسمان نمایان است که این المان استعاره ای از مرکزیتی با ارزش می باشد که در میان دو گلبرگ به گونه ای واقع شده که حمایت توسط گل را تداعی می کند. در مجموع فرم های منحنی در نشانه معنای مهربانی و عطوفت را می رساند. برای نشان نوشته مهرآفرین از خط شکسته نستعلیق استفاده شده که از آن به عنوان مهربان ترین و صمیمی ترین خط فارسی یاد می شود.

دیدگاه ها

بیشتر بخوانید

نظر شما چیست؟