گوشهای یاسین هم می تواند ترنم آوای پرندگان را بشنود

گوشهای یاسین هم می تواند ترنم آوای پرندگان را بشنود | 0 دیدگاه | دوشنبه ۱۴,فروردین,۱۳۹۶ | 992 نفر
گوشهای یاسین هم می تواند ترنم آوای پرندگان را بشنود
گوشهای یاسین  هم می تواند ترنم آوای پرندگان را  بشنود

یاسین کودک مشهدی با بیماری ناشنوایی و فلج مغزی که مدتی بود شرح حال او در بخش نگذاریم خاموش شوند قرار گرفته بود با حمایت شما یاورن عزیز و همیاران همیشگی مهرافرین و دعای خیر نیکوکاران سمعک فوق دیجیتال برای یاسین خریداری گردید ودر حال دریافت خدمات گفتار درمانی می باشد.

از این پس یاسین با کمک دستهای سخاوتمند شما همانند بقیه کودکان قادر به تکلم و نوشتن می باشد

منبع:

دیدگاه ها

بیشتر بخوانید

نظر شما چیست؟