برگزاري دوره هاي آموزشي ارتباطات اجتماعي ، ارتباط موثر و توانمند سازي

برگزاري دوره هاي آموزشي ارتباطات اجتماعي ، ارتباط موثر و توانمند سازي | 0 دیدگاه | شنبه ۱۷,تیر,۱۳۹۶ | 1133 نفر
برگزاري دوره هاي آموزشي ارتباطات اجتماعي ، ارتباط موثر و توانمند سازي
جلسه اول آموزش ویژه ی دختران مهرآفرین، با موضوع جوانان و ارتباطات اجتماعی، ارتباط مؤثر و توانمندسازی باحضور40 نفر از مددجویان مهرآفرین برگزار شد.
کبری فهیمی کارشناس ارشد روانشناسی و سخنران جلسه درابتدا بحث را با موضوع معضلات اجتماعی آغازکرد. او در ادامه گفت: ارتباطی که ما در اینجا مطرح می کنیم، بحث عاطفه است. وقتی ارتباط کلامی وچشمی برقرارمیکنیم،دنبال محبت هستیم واگرشناخت داشته باشیم این رابطه وارتباط باکیفیت همراه است.
فهیمی تٱکید کرد:"شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی ارتباطات راسریع و وسیع ترکرده اند."
او شرط اول ارتباط را پذیرش عنوان کرد و شرط دوم آن را فرهنگ که در روابط اجتماعی تأثیر زیادی دارد.
او درادامه به مددجویان حاضر در جلسه درباره روابط ایمن در شبکه های اجتماعی و پیشگیری از آسیب های این شبکه ها نکاتی را گوشزد کرد. همچنین درباره مسائل رایجی همچون رابطه ی اجتماعی مناسب وسالم باهم کلاسی و هم دانشگاهی توضیح داد.
این روانشناس به مباحثی همچون توانمندسازی فرزندان در خانواده پرداخت و گفت: "فرزندی که توانمند بار می آید، کمتر دچار آسیب های اجتماعی می شود. همچنین اگر بچه هادرخانواده دیده نشوند درجامعه راحت و سریع فریب میخورند."
به گفته فهیمی، پسران در یک رابطه به دنبال قدرت هستند و دختران در پی مقبولیت،جذابیت،هویت زنانه و دیده شدن هستند.
بحث انتهایی جلسه نیز آموزش نحوه صحیح برخورد دختران با خواستگار بود و سپس بخشی از جلسه به پرسش وپاسخ میان مددجویان و کارشناس جلسه گذشت.
به دلیل استقبال مددجویان ازمباحث مطرح شده قراربر این شد که جلسات در آینده نیز تداوم پیدا کند.
درانتهای برنامه به شرکت کنندگان پک بهداشتی اهدا شد
ازسرکارخانم کبری فهیمی به دلیل حضورمهربانانه وصبورانه دراین جلسه، صمیمانه قدر دانی می کنیم و ازفرهنگ سرای شهر جهت دراختیارگذاشتن سالن اجتماعات،ممنون وسپاسگذاریم.
منبع:

دیدگاه ها

بیشتر بخوانید

نظر شما چیست؟