استفاده از کودکان کار در باندهای توزیع مواد مخدر و تکدی‌گری

استفاده از کودکان کار در باندهای توزیع مواد مخدر و تکدی‌گری | 0 دیدگاه | شنبه ۱۳,آبان,۱۳۹۶ | 1062 نفر
استفاده از کودکان کار در باندهای توزیع مواد مخدر و تکدی‌گری
استاندار تهران گفت: در مورد چالش میان وزارت کار، بهزیستی و فرمانداری در مواجهه با جمع‌آوری کودکان کار، با اشاره به اینکه این مشکل، درواقع معضلی است که نه‌تنها استان تهران که بسیاری از استان‌های دیگر نیز با آن دست‌به‌گریبان هستند، گفت: آنچه ضروری است، این است که ابتدا باید مشخص شود هر یک از این کودکان با کدام آسیب اجتماعی درگیر هستند. محمدحسین مقیمی ادامه داد: در میان این کودکان، بعضی‌ها در مشاغل سخت به کار گرفته شده‌اند، از عده‌ای متأسفانه در باندهای مختلف توزیع مواد مخدر استفاده می‌شود و بعضی نیز مشغول تکدی‌گری یا موارد دیگر هستند. او با بیان اینکه در وهله اول جمع‌آوری این کودکان در دستور کار فرمانداری است، ادامه داد: پس از جمع‌آوری هریک از این افراد با توجه به وضعیتش، به مراکز مرتبط هدایت خواهند شد. تردید نداشته باشید که برای یک‌یک این کودکان برنامه‌ریزی داریم. 
منبع: شرق

دیدگاه ها

بیشتر بخوانید

نظر شما چیست؟