گوشهای یاسین هم می تواند ترنم آوای پرندگان را بشنود

گوشهای یاسین هم می تواند ترنم آوای پرندگان را بشنود | 0 دیدگاه | شنبه ۱۴,دی,۱۳۹۲ | 1773 نفر
گوشهای یاسین هم می تواند ترنم آوای پرندگان را بشنود
گوشهای یاسین هم می تواند ترنم آوای پرندگان را بشنود

یاسین کودک مشهدی با بیماری ناشنوایی و فلج مغزی که مدتی بود شرح حال او در بخش نگذاریم خاموش شوند قرار گرفته بود با حمایت شما یاورن عزیز و همیاران همیشگی مهرافرین و دعای خیر نیکوکاران سمعک فوق دیجیتال برای یاسین خریداری گردید ودر حال دریافت خدمات گفتار درمانی می باشد.

از این پس یاسین با کمک دستهای سخاوتمند شما همانند بقیه کودکان قادر به تکلم و نوشتن می باشد

 • یاسین
 • سمعک دیجیتالی
 • مهرافرین
 • یاور

  دیدگاه ها

  بیشتر بخوانید

  نظر شما چیست؟