دست به دست هم می دهیم و ویرانی های سیل ویرانگر را با کمکهایمان دوباره میسازیم ...

از گمیشان تا معمولان را با #مهر آباد میکنیم...دست به دست هم می دهیم و ویرانی های سیل ویرانگر را با کمکهایمان دوباره میسازیم ...موسسه خیریه مهرآفرین متعهدانه کمک های شما را به دست #هموطنانسیلزده می رساند...بیائید #مهرآفرین_باشیم

دیدگاه ها

بیشتر بخوانید

نظر شما چیست؟