تنها راه نجات امیرصدرا پیوند کبد است

تنها راه نجات امیرصدرا پیوند کبد است

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 10000000 تومان

همین الان کمک می کنم
مریم و مهران چشم به یاری شما دارند

مریم و مهران چشم به یاری شما دارند

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 6000000 تومان

همین الان کمک می کنم
امیرعلی و امیررضا چشم به راه مهرآفرینی شما

امیرعلی و امیررضا چشم به راه مهرآفرینی شما

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 6000000 تومان

همین الان کمک می کنم
آینده مریم و فرزندش در دستان یاوران مهرآفرین

آینده مریم و فرزندش در دستان یاوران مهرآفرین

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 3750000 تومان

همین الان کمک می کنم
رضوانه را به زندگی بازگردانیم

رضوانه را به زندگی بازگردانیم

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 520000 تومان

همین الان کمک می کنم
برای این سه کودک خانه‌ای امن بسازیم

برای این سه کودک خانه‌ای امن بسازیم

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 205000 تومان

همین الان کمک می کنم
در آرزوی یک روزِ بی‌درد

در آرزوی یک روزِ بی‌درد

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 350000 تومان

همین الان کمک می کنم
محمد هيچ گاه زندگي را تجربه نكرده است

محمد هيچ گاه زندگي را تجربه نكرده است

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 1330000 تومان

همین الان کمک می کنم
درمان دست محمد رضا در دست ماست

درمان دست محمد رضا در دست ماست

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 2120000 تومان

همین الان کمک می کنم
شمارش معکوس جهت جراحی قلب محمد جواد

شمارش معکوس جهت جراحی قلب محمد جواد

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 110000 تومان

همین الان کمک می کنم
فاطمه ۸ ساله طعمه اسیدپاشی عموی خود شد

فاطمه ۸ ساله طعمه اسیدپاشی عموی خود شد

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 422000 تومان

همین الان کمک می کنم