فاطمه ۸ ساله طعمه اسیدپاشی عموی خود شد

فاطمه ۸ ساله طعمه اسیدپاشی عموی خود شد

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 167000 تومان

همین الان کمک می کنم
خواهر و برادر دردمند

خواهر و برادر دردمند

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 35000000 تومان

همین الان کمک می کنم
حمایت مهرآفرین از فرزندان سمیه مهری

حمایت مهرآفرین از فرزندان سمیه مهری

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 890000 تومان

همین الان کمک می کنم
آخرین روزهای زندگی فاطمه به ما واگذار شده

آخرین روزهای زندگی فاطمه به ما واگذار شده

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 1170000 تومان

همین الان کمک می کنم
زیبایی و شنوایی را به مصطفی برگردانیم

زیبایی و شنوایی را به مصطفی برگردانیم

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 10000 تومان

همین الان کمک می کنم
بسازیم فردایی بهتر از امروز

بسازیم فردایی بهتر از امروز

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 0 تومان

همین الان کمک می کنم
یاسین با حلزون جان میگیرد

یاسین با حلزون جان میگیرد

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 500000 تومان

همین الان کمک می کنم
مانی قربانی انتقامِ پدر سنگ‌دل

مانی قربانی انتقامِ پدر سنگ‌دل

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 50000 تومان

همین الان کمک می کنم
مادر و پسری رنج دیده

مادر و پسری رنج دیده

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 0 تومان

همین الان کمک می کنم
سقفی برای زندگی

سقفی برای زندگی

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 0 تومان

همین الان کمک می کنم
عمل جراحی دوم صورت مبینا

عمل جراحی دوم صورت مبینا

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 0 تومان

همین الان کمک می کنم