انفجار صورت و دست های کوچکش را سوزاند

انفجار صورت و دست های کوچکش را سوزاند

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 10005000 تومان

همین الان کمک می کنم
حسین برای فلج نشدن باید جراحی شود

حسین برای فلج نشدن باید جراحی شود

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 10010000 تومان

همین الان کمک می کنم
تنها راه نجات امیرصدرا پیوند کبد است

تنها راه نجات امیرصدرا پیوند کبد است

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 10000000 تومان

همین الان کمک می کنم
مریم و مهران چشم به یاری شما دارند

مریم و مهران چشم به یاری شما دارند

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 6000000 تومان

همین الان کمک می کنم
امیرعلی و امیررضا چشم به راه مهرآفرینی شما

امیرعلی و امیررضا چشم به راه مهرآفرینی شما

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 6000000 تومان

همین الان کمک می کنم
آینده مریم و فرزندش در دستان یاوران مهرآفرین

آینده مریم و فرزندش در دستان یاوران مهرآفرین

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 3770000 تومان

همین الان کمک می کنم
رضوانه را به زندگی بازگردانیم

رضوانه را به زندگی بازگردانیم

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 560000 تومان

همین الان کمک می کنم
برای این سه کودک خانه‌ای امن بسازیم

برای این سه کودک خانه‌ای امن بسازیم

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 315000 تومان

همین الان کمک می کنم
در آرزوی یک روزِ بی‌درد

در آرزوی یک روزِ بی‌درد

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 420000 تومان

همین الان کمک می کنم
محمد هيچ گاه زندگي را تجربه نكرده است

محمد هيچ گاه زندگي را تجربه نكرده است

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 1500000 تومان

همین الان کمک می کنم