درمان دست محمد رضا در دست ماست

درمان دست محمد رضا در دست ماست

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 100000 تومان

همین الان کمک می کنم
شمارش معکوس جهت جراحی قلب محمد جواد

شمارش معکوس جهت جراحی قلب محمد جواد

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 70000 تومان

همین الان کمک می کنم
فاطمه ۸ ساله طعمه اسیدپاشی عموی خود شد

فاطمه ۸ ساله طعمه اسیدپاشی عموی خود شد

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 217000 تومان

همین الان کمک می کنم
خواهر و برادر دردمند

خواهر و برادر دردمند

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 35000000 تومان

همین الان کمک می کنم
حمایت مهرآفرین از فرزندان سمیه مهری

حمایت مهرآفرین از فرزندان سمیه مهری

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 940000 تومان

همین الان کمک می کنم
آخرین روزهای زندگی فاطمه به ما واگذار شده

آخرین روزهای زندگی فاطمه به ما واگذار شده

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 1220000 تومان

همین الان کمک می کنم
زیبایی و شنوایی را به مصطفی برگردانیم

زیبایی و شنوایی را به مصطفی برگردانیم

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 10000 تومان

همین الان کمک می کنم
بسازیم فردایی بهتر از امروز

بسازیم فردایی بهتر از امروز

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 0 تومان

همین الان کمک می کنم
یاسین با حلزون جان میگیرد

یاسین با حلزون جان میگیرد

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 650000 تومان

همین الان کمک می کنم
مانی قربانی انتقامِ پدر سنگ‌دل

مانی قربانی انتقامِ پدر سنگ‌دل

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 60000 تومان

همین الان کمک می کنم
مادر و پسری رنج دیده

مادر و پسری رنج دیده

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 0 تومان

همین الان کمک می کنم