کارگاه آموزشی مهارت های زندگی فردی برگزار گردید

کارگاه آموزشی مهارت های زندگی فردی برگزار گردید | 0 دیدگاه | چهارشنبه ۲۶,خرداد,۱۳۹۵ | 1444 نفر
کارگاه آموزشی مهارت های زندگی فردی برگزار گردید

آموزش مهارت های زندگی فردی در مناطق آسیب پذیر می تواند گامی در جهت بهبود کیفیت زندگی ساکنین آن مناطق باشد.دراین راستا شعبه کرج مهرآفرین اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع مهارت حل مسئله با هدف افزایش آگاهی مادران در روز یکشنبه ۲۳ خرداد ماه ازساعت ۱۰ الی ۱۲ نمود. این مهارت به منظور آشنایی مددجویان تحت پوشش بانحوه برخورد آنها با مسائل روز مره زندگی وتقویت توانایی های روانی ،اجتماعی آنها آموزش داده شد


گزارش تصویری

منبع:

دیدگاه ها

بیشتر بخوانید

نظر شما چیست؟