خدمات مهرآفرین در واحد خط چهار حصار کرج، به بهبود شرایط زندگی خانوارهای نیازمند کمک کرده است.

خدمات مهرآفرین در واحد خط چهار حصار کرج، به بهبود شرایط زندگی خانوارهای نیازمند کمک کرده است. | 0 دیدگاه | دوشنبه ۲۳,مرداد,۱۳۹۶ | 1351 نفر
خدمات مهرآفرین در واحد خط چهار حصار کرج، به بهبود شرایط زندگی خانوارهای نیازمند کمک کرده است.
خط چهار حصار کرج یکی از واحدهای موسسه مهرآفرین است که در آن مادران و کودکان آسیب دیده و در معرض آسیب تحت پوشش قرار می گیرند. این منطقه به دلیل غیررسمی بودن سکونتگاههایش، فاقد بسیاری از امکانات رفاهی است و ساکنانش در شرایط معیشتی دشواری به سر می برند. واحد خط چهار حصارکرج در مدتی که از تأسیس آن گذشته، با ارایه خدمات آموزشی و معیشتی به خانواده ها توانسته گام های موثری در زمینه ارتقای وضعیت آموزشی، بهداشتی و تغذیه ای این منطقه بردارد.
از جمله خدمات ارایه شده در هفته ای که گذشت عبارتند از
- آموزش مهارتهای زندگی به مادران
- آموزش دروس تقویتی به کودکان
- آموزش طراحی و نقاشی به کودکان
- مشاوره فردی به افراد نیازمند
- ارایه خدمات معیشتی به خانواده ها

گزارش تصویری

منبع:

دیدگاه ها

بیشتر بخوانید

نظر شما چیست؟