مهرآفربن هیچ فعالیتی در حوزه بیماران اعصاب و روان ندارد

مهرآفربن هیچ فعالیتی در حوزه بیماران اعصاب و روان ندارد | 0 دیدگاه | پنجشنبه ۱۹,بهمن,۱۴۰۲ | 194 نفر
مهرآفربن هیچ فعالیتی در حوزه بیماران اعصاب و روان ندارد


نیکوکاران و مهرآفرینان ارجمند  انتشار تصاویری از وضعیت نامناسب نگهداری بیماران اعصاب و روان در یک مرکز که در نام دارای شباهت به موسسه نیکوکاری مهرآفرین است،سبب نگرانی هایی به حقی در شما عزیزان شده است.

در مسیر شفافیت،پاسخگویی و صیانت از اعتماد شما یاواران و حامیان عزیز در این رابطه لازم به یاد آوری است که؛

1) موسسه نیکوکاری مهرآفرین پناه عصر فقط در حوزه حمایت از کودکان بدسرپرست و مادران بی پناهی که از سیاهی فقر و اعتیاد آسیب دیده اند فعالیت می کند.
2) هیچ مرکز شبانه روزی برای نگهداری بیماران و معلولان عزیز اعصاب و روان تحت مدیریت و مالکیت موسسه مهرآفرین پناه عصر  فعالیت نمی کند و در مراکز تحت پوشش این موسسه صرفا کودکان بدسرپرست و آسیب دیده اجتماعی خدمات حمایتی دریافت می کنند .
3) موسسه نیکوکاری مهرآفرین پناه عصر از سال ۱۳۸۴ تاکنون با کمک های شما عزیزان در مسیر خوش نامی و امانتداری گام برداشته است،اعتماد نیکوکاران به مهرآفرین سبب شده است تا بسیاری از مراکز تجاری،خیریه و... از نام و شهرت مهرآفرین در نامگذاری خود استفاده کنند،موضوعی که سبب شکل گیری و فعالیت موسسات خیریه متعددی با نام و نشان هایی الگو گرفته از مهرآفرین شده است.
4) مهرآفرین در برابر اعتماد شما عزیزان خود را مسئول می داند و به همین منظور اقدام و پیگیری های حقوقی را برای مقابله با موسسات،مراکز،صفحات و... که از نام مهرآفرین برای جلب اعتماد شما نیکوکاران سوء استفاده می کنند را از مدتها پیش آغاز کرده است و این راه را برای صیانت از اعتماد شما ادامه خواهد داد.
5) کار ما در موسسه نیکوکاری مهرآفرین رساندن کمک های شما به دست بچه های بی پناه و مادران دردمندشان با رعایت اخلاق،حفظ کرامت و پایبندی به کد اخلاق مددکاری است. در پیمودن این مسیر مهربانی مهم ترین ارزش سازمانی و میثاق مددکاران،کارکنان و مدیران مهرآفرین است.
قدر دان اعتماد شما به مهرآفرین هستیم.

منبع:

دیدگاه ها

بیشتر بخوانید

نظر شما چیست؟