ارائه خدمات رایگان مامایی و زنان به مددجویان مهرآفرین

ارائه خدمات رایگان مامایی و زنان به مددجویان مهرآفرین | 0 دیدگاه | یکشنبه ۲۶,آبان,۱۳۹۲ | 1146 نفر
ارائه خدمات رایگان مامایی و زنان به مددجویان مهرآفرین
ارائه خدمات رایگان مامایی و زنان به مددجویان مهرآفرین

با توجه به نقش مهرافرین در مراقبت بهداشتی , درمانی ازمادران و کودکان تحت سرپرستی خود با همکاری صمیمانه مرکز کاهش آسیب و توانمند سازی جوانان انواع خدمات رایگان در حوزه مامایی و زنان مشتمل بر آزمایش پاپ اسمیر , VIA ,  سونوگرافی ,ماموگرافی و ارجاع به آزمایشگاه و بیمارستان به مددجویان تحت سرپرستی ارائه گردید.

 • خدمات رایگان
 • مامایی
 • مددجویان
 • مهرافرین
 • ماموگرافی

  دیدگاه ها

  بیشتر بخوانید

  نظر شما چیست؟