دومین کانکس مسکونی مهرآفرین، به دو خانواده آسیب دیده از زلزله تحویل داده شد.

دومین کانکس مسکونی مهرآفرین، به دو خانواده آسیب دیده از زلزله تحویل داده شد. | 0 دیدگاه | دوشنبه ۲۲,آبان,۱۳۹۶ | 1150 نفر
دومین کانکس مسکونی مهرآفرین، به دو خانواده آسیب دیده از زلزله تحویل داده شد.
دومین کانکس مسکونی مهرآفرین، به دو خانواده آسیب دیده از زلزله تحویل داده شد.
این دو خانواده، شامل دو خواهر و فرزندانشان هستند. آنها در مجموع ۸ فرزند دختر و دو کودک پسر دارند. یکی از مادران زیر آوار زلزله به شدت آسیب دیده و اکنون در بیمارستان بستری است.
به لطف مهرآفرینان، این خانواده ها در آستانه زمستان، صاحب سرپناهی گرم شدند.
منبع:

دیدگاه ها

بیشتر بخوانید

نظر شما چیست؟