مهتاب کوچولو چشم به یاری شما دارد

مهتاب کوچولو چشم به یاری شما دارد

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 5705000 تومان

همین الان کمک می کنم
انفجار صورت و دست های کوچکش را سوزاند

انفجار صورت و دست های کوچکش را سوزاند

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 10005000 تومان

همین الان کمک می کنم
حسین برای فلج نشدن باید جراحی شود

حسین برای فلج نشدن باید جراحی شود

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 10010000 تومان

همین الان کمک می کنم
تنها راه نجات امیرصدرا پیوند کبد است

تنها راه نجات امیرصدرا پیوند کبد است

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 10000000 تومان

همین الان کمک می کنم
مریم و مهران چشم به یاری شما دارند

مریم و مهران چشم به یاری شما دارند

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 6000000 تومان

همین الان کمک می کنم
امیرعلی و امیررضا چشم به راه مهرآفرینی شما

امیرعلی و امیررضا چشم به راه مهرآفرینی شما

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 6000000 تومان

همین الان کمک می کنم
آینده مریم و فرزندش در دستان یاوران مهرآفرین

آینده مریم و فرزندش در دستان یاوران مهرآفرین

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 3720000 تومان

همین الان کمک می کنم
رضوانه را به زندگی بازگردانیم

رضوانه را به زندگی بازگردانیم

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 495000 تومان

همین الان کمک می کنم
برای این سه کودک خانه‌ای امن بسازیم

برای این سه کودک خانه‌ای امن بسازیم

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 195000 تومان

همین الان کمک می کنم